Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet för www.mel.lth.se

Institutionen för Maskinteknologi vid Lunds tekniska högskola står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.mel.lth.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Redaktionella tillgänglighetsproblem

  • Vissa dokument som omfattas av lagen är inte (helt) tillgängliga. 
  • Vissa rubriker och rubrikstrukturer är otillgängliga.
  • Det kan förekomma länkar som är otydliga formulerade, så att det inte framgår vart länken leder.

Vi strävar efter att åtgärda alla kända redaktionella tillgänglighetsproblem senast höst 2022. 

Tekniska tillgänglighetsproblem

Översikt över teksniska tillgänglighetsproblem på LTH:s webbplats

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.mel.lth.se. Vi har också låtit utomstående experter granska några av Lund tekniska högskolas webbplatser.

Senaste bedömningen gjordes den 19 juli 2022.

Övrigt

Webbplatsen publicerades den 23 augusti 2006.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 juli 2022.

Sidansvarig: jens.wahlstrom@mel.lth.se | 2020-09-17