lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Forskningen vid avdelningen för maskinelement är fokuserad på experiment i kombination med simuleringsmetoder för att förklara fysikaliska fenomen som förekommer i maskinkomponenter. Denna kunskap används för att ta fram angreppssätt som kan användas för att utveckla högpresterande intelligenta maskinkomponenter med låga utsläpp. Detta kan bidra till att de globala hållbarhetsmålen nås.

Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av vårt arbete eller vill samarbeta med oss.

Pågående forskningsprojekt som maskinelement deltar i:

  • Effigears som handlar om förbättrad verkningsgrad i kuggväxlar för elfordon med hjälp av ytbehandlingar. Läs mer om projektet på Vinnovas sida
  • nPETS som handlar om nanopartikelutsläpp från transportsektorn. Läs mer om projektet på Cordis sida.
  • Nescup som handlar om hur hur icke-avgaskällor bidrar till ultrafina partikelemissioner.
  • TED som handlar om att utveckla transmissionskomponenter för elektrifierade drivlinor som ger lätta, kompakta och tysta drivlinor med låga friktionsförluster och lång livslängd. Läs mer om projektet på Vinnovas sida
Sidansvarig: