lu.se

Denna sida på svenska This page in English

MMEF01 Tribologi

KURSINFORMATION

Kursen är obligatorisk för M och MD och är schemalagd i lp 3 i årskurs 3. 

Kursinnehåll:

  • Axial- och radialglidlager
  • Hydrostatiska lager
  • Smörjmedel
  • Hydrodynamisk vätskefilmsteori för glid- och rullningsrörelse
  • Kul- och rullagerteori
  • Blandfilms- och gränsskiktssmörjning
  • Rullningslager

Tentamen: Tentamen består av 6 stycken uppgifter vilka totalt kan ge 30 poäng. Tentamenstiden är 4 timmar. För godkänt krävs 12 poäng vilket ger betyget 3. 18 poäng krävs för betyget 4 och 24 poäng krävs för betyget 5.

Canvas: Kursen administreras med Canvas där ni som är anmälda kan hitta föreläsningspresentationer, gamla tentor samt övrigt material.

 

Med reservation för ändring.

Sidansvarig:

Kursinformation

MMEF01 Tribologi

Kursansvarig: Rikard Hjelm

Läro- och timplan:  MMEF01
Omfattning: 5 hp
Nivå: G2
Läsperiod: Lp3