lu.se

Denna sida på svenska This page in English

MMEN10, Projekt i maskinelement

Avdelningen ger kursen Projekt i Maskinelement, 7.5 hp. Syftet är att självständigt arbeta med en större uppgift för att erhålla fördjupade kunskaper inom ett specialområde inom ämnet maskinelement med angränsande ämnesområden.

Arbetet kan exempelvis vara ett mindre utvecklingsprojekt eller förstudie till examensarbete. Ett krav är att uppgiften är väl avgränsad och motsvarar 200 arbetstimmar. Exempel på ämnesområden är transmissioner, dimensionering, tribologi och maskindynamik.

Är du student och vill göra projekt så hör av dig till oss. Även företag och organisationer som vill ha ett projekt utfört är välkomna att kontakta oss.

Sidansvarig:

Kursinformation

MMEN10 Projekt i maskinelement

Kursansvarig: Jens Wahlström

Läro- och timplan:  MMEN10
Omfattning: 7.5 hp
Nivå: A