lu.se

Denna sida på svenska This page in English

MMEM01, Examensarbete i maskinelement

Avdelningen ger kursen Examensarbete i Maskinelement, 30 hp. Syftet med examensarbetet är att studenten ska utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Är du student och vill göra exjobb så hör av dig till oss. Även företag och organisationer som vill ha ett examensarbete utfört är välkomna att kontakta oss.

Aktuella examensarbeten

Avslutade examensarbeten

Sidansvarig:

Kursinformation

MMEM01 Examensarbete i maskinelement

Kursansvarig: Jens Wahlström

Läro- och timplan:  MMEM01
Omfattning: 30 hp
Nivå: A