lu.se

Denna sida på svenska This page in English

MMEN05 Transmissioner, dynamik

Målgrupp:

Kursen ges i läsperiod 4 för t.ex. M, MD, F, Pi, V från årskurs 3 och uppåt.

Kursinnehåll:

Kursen ger insikt och kunskaper i maskindynamik som böj- och torsionskritiska varvtal.

Sidansvarig:

Kursinformation

MMEN05 Transmissioner, dynamik

Kursansvarig: Rikard Hjelm

Läro- och timplan:  MMEN05
Omfattning: 7.5 hp
Nivå: A
Läsperiod: Lp4