lu.se

Denna sida på svenska This page in English

MMEN01 Transmissioner, dimensionering

Målgrupp:

Kursen ges i läsperiod 2 för M och MD från årskurs 3 och uppåt.

Kursinnehåll:

Kursen ger insikt och kunskaper i hur vanligt förekommande transmissionselement dimensioneras.

Sidansvarig:

Kursinformation

MMEN01 Transmissioner, dimensionering

Kursansvarig: Rikard Hjelm

Läro- och timplan:  MMEN01
Omfattning: 7.5 hp
Nivå: A
Läsperiod: Lp2