lu.se

Maskinelement

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

MMEF01 Tribologi

Kursen är obligatorisk för M och MD och är schemalagd i lp 3 i årskurs 3. Den schemalagda undervisningen består av 18 timmar föreläsning, 10 timmar räkneövning och 14 timmar konstruktionsövning. Förutom godkänd tentamen krävs godkänt på en konstruktionsuppgift.

Kursinnehåll:

  • Axial- och radialglidlager
  • Hydrostatiska lager
  • Smörjmedel
  • Hydrodynamisk vätskefilmsteori för glid- och rullningsrörelse
  • Kul- och rullagerteori
  • Blandfilms- och gränsskiktssmörjning
  • Rullningslager

Kurslitteratur: Lars Vedmar, Bo Jacobson: Tribologi, Lund 2017. Finns (vid kursstarten) att köpa på KFS AB i Lund.

Tentamen: Tentamen består av 6 stycken uppgifter vilka totalt kan ge 30 poäng. Tentamenstiden är 4 timmar. För godkänt krävs 12 poäng vilket ger betyget 3. 18 poäng krävs för betyget 4 och 24 poäng krävs för betyget 5.

Konstruktionsuppgift: Info och kontrollprogram finns på sidan Konstruktionsuppgift.

Extentor: De teknologer som är antagna till kursen får ett speciellt lösenord vilket gör det möjligt att läsa ett antal Extentor, vilka också innehåller korta lösningar eller svar.

Övrigt material: På sidan Övrigt material finns kompletterande material till hjälp för kursens olika moment. Denna sida används även om material distribueras under kursens gång.

Sidansvarig:

Kursinformation

MMEF01 Tribologi

Kursansvarig: Aylin Ahadi

Föreläsare: Ingvar Troedsson

Läro- och timplan:  MMEF01
Omfattning: 5 hp
Nivå: G2
Läsperiod: Lp3

Kursschema: VT 2019