lu.se

Maskinelement

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

MMEF05 Transmissioner

ANGÅENDE TENTAMEN

För omtentamen i Transmissioner MMEF05 gäller (med reservation för ändring)

 • Tentamen kommer genomföras på distans via Zoom och Canvas
 • Tentamen går 17 april
 • Ungefärlig tid för tentamen är 8-12
 • Endast underkända teknologer får tentera, dvs det går inte att höja ett godkänt betyg
 • Uppgifterna kommer utformas på samma sätt som tidigare. Upplägget är alltså som vanligt, men genomförs hemifrån via Zoom istället för i sal. 

Kontrollera att du har tillgång till

 • dator med internetanslutning, webbkamera och mikrofon samt att Zoom fungerar på din dator
 • en skrivplats inkl penna, papper, miniräknare, godkända formelsamlingar 
 • inloggning i Canvas
 • kamera (t ex i mobiltelefon) för att fotografera dokument 

 

Information har utgått till berörda teknologer i Canvas.

 

Fler uppdateringar kan komma.

Uppdaterat 2020-04-15

 

KURSINFORMATION

Kursen är obligatorisk för M och MD och är schemalagd i lp 1 i årskurs 3. Den schemalagda undervisningen består av 28 timmar föreläsning, 14 timmar räkneövning och 28 timmar konstruktionsövning. Förutom godkänd tentamen krävs godkänt på 2 stycken konstruktionsuppgifter.

Kursinnehåll:

 • Lamell- och flänskopplingar
 • Band-, skiv- och trumbromsar
 • Skruvförband och skruvväxlar
 • Kuggväxlar
 • Planetväxlar
 • Remväxlar

Kurslitteratur: Vedmar, Lars: Transmissioner, Lund 2017. Finns (vid kursstarten) att köpa på KFS AB i Lund.

Tentamen: Tentamen består av 6 stycken uppgifter vilka totalt kan ge 30 poäng. Tentamenstiden är 4 timmar. För godkänt krävs 12 poäng vilket ger betyget 3. 18 poäng krävs för betyget 4 och 24 poäng krävs för betyget 5.

Konstruktionsuppgifter: Info och kontrollprogram finns på sidan Konstruktionsuppgifter.

Extentor: De teknologer som är antagna till kursen får ett speciellt lösenord vilket gör det möjligt att läsa ett antal Extentor, vilka också innehåller korta lösningar eller svar.

Övrigt material: På sidan Övrigt material finns kompletterande material såsom involutatabell och animeringar. Denna sida används även om material distribueras under kursens gång.

Sidansvarig:

Kursinformation

MMEF05 Transmissioner

Kursansvarig: Rikard Hjelm

Läro- och timplan:  MMEF05
Omfattning: 7.5 hp
Nivå: G2
Läsperiod: Lp1

Kursschema: HT 2019