lu.se

Maskinelement

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

MMEF05 Transmissioner

Kursinformation

Kursen är obligatorisk för M och MD och är schemalagd i lp 1 i årskurs 3. Förutom godkänd tentamen krävs godkänt på obligatoriska inlämningsuppgifter.

Kursinnehåll

Vanligt förekommande transmissionselement, t ex bromsar, skruvar, kopplingar och växlar.

Kurslitteratur

Lars Vedmar: Transmissioner, Lund 2017. Finns (vid kursstarten) att köpa på KFS AB i Lund.

Canvas

Kursen administreras med Canvas där ni som är anmälda kan hitta föreläsningspresentationer, gamla tentor, inlämningsuppgifter samt övrigt material.

Sidansvarig:

Kursinformation

MMEF05 Transmissioner

Kursansvarig: Jens Wahlström

Läro- och timplan:  MMEF05
Omfattning: 7.5 hp
Nivå: G2
Läsperiod: Lp1