lu.se

Maskinelement

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

MMEF05 Transmissioner

Kursen är obligatorisk för M och MD och är schemalagd i lp 1 i årskurs 3. Den schemalagda undervisningen består av 28 timmar föreläsning, 14 timmar räkneövning och 28 timmar konstruktionsövning. Förutom godkänd tentamen krävs godkänt på 2 stycken konstruktionsuppgifter.

Kursinnehåll:

  • Lamell- och flänskopplingar
  • Band-, skiv- och trumbromsar
  • Skruvförband och skruvväxlar
  • Kuggväxlar
  • Planetväxlar
  • Remväxlar

Kurslitteratur: Vedmar, Lars: Transmissioner, Lund 2017. Finns (vid kursstarten) att köpa på KFS AB i Lund.

Tentamen: Tentamen består av 6 stycken uppgifter vilka totalt kan ge 30 poäng. Tentamenstiden är 4 timmar. För godkänt krävs 12 poäng vilket ger betyget 3. 18 poäng krävs för betyget 4 och 24 poäng krävs för betyget 5.

Konstruktionsuppgifter: Info och kontrollprogram finns på sidan Konstruktionsuppgifter.

Extentor: De teknologer som är antagna till kursen får ett speciellt lösenord vilket gör det möjligt att läsa ett antal Extentor, vilka också innehåller korta lösningar eller svar.

Övrigt material: På sidan Övrigt material finns kompletterande material såsom involutatabell och animeringar. Denna sida används även om material distribueras under kursens gång.

Sidansvarig:

Kursinformation

MMEF05 Transmissioner

Kursansvarig: Rikard Hjelm

Läro- och timplan:  MMEF05
Omfattning: 7.5 hp
Nivå: G2
Läsperiod: Lp1

Kursschema: HT 2019