lu.se

Maskinelement

Lunds Tekniska Högskola

Kursinformation

MMEN05 Transmissioner, dynamik

Kursansvarig: Rikard Hjelm

Läro- och timplan:  MMEN05
Omfattning: 7.5 hp
Nivå: A
Läsperiod: Lp4

Kursschema: VT 2017