lu.se

Maskinelement

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

MMEN05 Transmissioner, dynamik

Kursen ges för M3 och M4 i läsperiod 4. Den schemalagda undervisningen består av 28 timmar föreläsning, 14 timmar räkneövning och 14 timmar konstruktionsövning. Förutom godkänd tentamen krävs godkänt på en konstruktionsuppgift.

 

Kursinnehåll:

  • Böj- och torsionskritiska varvtal för en rotor
  • Dynamiska krafter i kuggväxlar
  • Dynamiska krafter i kammekanismer

Kurslitteratur: Vedmar, Lars: Transmissioner, Lund 2011-2017.

Tentamen: Tentamen består av 6 stycken uppgifter vilka totalt kan ge 30 poäng. Tentamenstiden är 4 timmar. För godkänt krävs 12 poäng vilket ger betyget 3. 18 poäng krävs för betyget 4 och 24 poäng krävs för betyget 5.

Konstruktionsuppgift: Info finns på sidan Konstruktionsuppgift.

Extentor: De teknologer som är antagna till kursen får ett speciellt lösenord vilket gör det möjligt att läsa ett antal Extentor, vilka också innehåller korta lösningar eller svar.

Övrigt material: På sidan Övrigt material finns kompletterande material till hjälp för kursens olika moment. Denna sida används även om material distribueras under kursens gång.

Sidansvarig:

Kursinformation

MMEN05 Transmissioner, dynamik

Kursansvarig: Rikard Hjelm

Läro- och timplan:  MMEN05
Omfattning: 7.5 hp
Nivå: A
Läsperiod: Lp4

Kursschema: VT 2017