lu.se

Maskinelement

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Avdelningen för Maskinelement ger två kurser som är obligatoriska för M- och MD-teknologer, Transmissioner och Tribologi, och två valfria fortsättningskurser, Dimensionering och Dynamik. De båda fortsättningskurserna är periodiserade och kommer inte att ges läsåret 2018/2019.

MMEF05 Transmissioner 7.5 hp

MMEF01 Tribologi 5 hp

MMEN01 Transmissioner, dimensionering 7.5 hp

MMEN05 Transmissioner, dynamik 7.5 hp

I samtliga kurser är tentamen skriftlig vid särskilda tentamenstillfällen. Förutom ett ordinarie tentamenstillfälle ges två omtentor per läsår och kurs. Anmälan till tentamen är obligatorisk för såväl ordinarie tentamenstillfälle som omtentamenstillfälle och sker via Studentportalen.

Sidansvarig: