Maskinelement


Kurser

Avdelningen ger två kurser som är obligatoriska för M-teknologer, Transmissioner och Tribologi, och ett antal valfria fortsättningskurser .

Transmissioner MMEF05, 7,5 hp

Tribologi MMEF01, 5 hp

Dimensionering MME070, 7,5 hp

Dynamik MME080, 7,5 hp

I samtliga kurser är tentamen skriftlig vid särskilda tentamenstillfällen. Förutom ett ordinarie tentamenstillfälle ges två omtentor per läsår och kurs. Anmälan till ordinarie tentamen är frivillig medan anmälan till omtentor är obligatorisk. Om du vill kan du anmäla dig här.
 
------------------------
-------------------------

Publikationer

Avhandlingar /Dissertations

Rapporter /Reports

Artiklar /Papers

Böcker och kompendium /Books and compendia

-----------Personal----------

------------Internt-----------

Totalt har tittat in på denna sida sedan 971218  


Maskinelement
LTH
Box 118
221 00 Lund
Tfn nr: 222 00 00 (vx)
Fax nr: 222 85 04
Besöksadess: Ole Römers väg 1, Lund